Garanti

Den bedste garanti er den du aldrig for brug for. Skulle uheldet alligevel være ude, tilbyder vi 5 års garanti.

Din udvidede 5 års garanti
Den bedste garanti er den du aldrig for brug for. Derfor er vi glade for, at langt de fleste af vores kunder aldrig får brug for at benytte sig af deres Stila garanti, men skulle uheldet alligevel være ude, kan du være tryg i, at vi tilbyder 5 års garanti.

Reklamationsret og Garanti på dine Stila produkter

Denne reklamationsret/garanti på Stila produkter omfatter de til forhandlerne leverede produkter, hvad enten produktet stadigt befinder sig hos forhandleren eller er videresolgt til slutbrugere (forbrugere). Reklamationsretten omfatter desuden erhvervskunderne.

Der er derfor i nærværende reklamationsret/garanti taget højde for reglerne om forbrugerkøb.

 

Reklamationsret 

Reklamationsretten betyder efter lov om forbrugerkøb i forhold til en forbruger, at viser der sig fejl eller mangler ved en vare i de første 2 år efter købet, skal forhandleren løse problemet uden udgifter for forbrugeren. Reklamationsretten gælder for alle varer og dele, omfatter også tilbehør. Reklamationsretten omfatter fejl og mangler, der var til stede på købstidspunktet.

Reklamationsretten, der omfatter alle solafskærmningsprodukter fra Stila, omfatter bl.a.

 • reparation og udskiftning af defekte dele, der kan henføres til fabrikationsfejl eller dårligt fungerende produkter, hvis dette kan ske indenfor rimelig tid.
 • om nødvendigt udskiftning med nyt produkt.
 • reparation eller udskiftning af produkt gør sig gældende for samme eller lignende produkt som det oprindeligt anskaffede.
 • for repareret eller genleveret produkt gælder reklamationsretten for reparationen fra tidspunktet for udførelse af reparationen og en periode på 3 år herefter.
 • Elektriske komponenter er omfattet.
 • Produkter til erhvervsmæssigt brug er ligeledes omfattet.

Er der tale om væsentlige fejl og mangler, der var til stede på købstidspunktet, kan forbrugeren/forhandleren kræve, at købet hæves.

 

Stila’s Garanti

Ud over perioden for reklamationsret (2 år) giver Stila herudover en garanti i 3 år (år 3-5) på alle indvendige produkter af mærket Stila (købt efter d. 15. november 2018), samt udvendige produkter af mærket Brustor & Prostor. Denne garanti omfatter såvel forhandlere eller forbrugere.

Følgende produkter er ikke omfattet af den udvidede garanti:

 • App-styringssystemerne Connexoon & TaHoma
 • Sensorer til elektrisk betjening (herunder solsensor, vindsensor og temperatursensor)
 • Tilbehør såsom terrassevarmer & belysningsprodukter

Denne garanti gælder ikke for projektordrer.

 

Garantien omfatter:
 • reparation eller udskiftning af defekte materialer og dele, der kan henføres til fabrikationsfejl eller dårligt fungerende produkter.
 • dækker ikke afmontering, geninstallation og transportomkostninger.
 • for reparerede eller genleverede produkter gælder garantiperioden fra fakturadato for det oprindeligt leverede produkt.
 • Produkter til erhvervsmæssigt brug er ikke omfattet af 5-års garantien.

 

Undtaget fra garantien er:
 • Almindelig slitage
 • Manglende overholdelse af måleanvisninger
 • Forkert montering eller afmontering foretaget af en ukvalificeret person
 • Forkert eller overbelastende betjening
 • Ændringer af det oprindeligt leverede produkt
 • Dårlige vejr- og klimaforhold (Force majeure)
 • Motorfejl
 • Uheld
 • Misbrug og fejl ved rengøring eller vedligeholdelse

Variationer i tekstilernes farve og struktur kan opstå og kan afvige fra prøvematerialet. Træprodukter er fremstillet af ægte træsorter, og variationer i farve og struktur forårsaget af eksponering for sollys dækkes ikke af garantien. Træprodukter er desuden følsomme overfor fugtige omgivelser, hvilket kan øge træets aldringsproces og forårsage forvridninger. Disse ændringer er ikke omfattet af garantien.

Garantien træder i stedet for alle andre forpligtelser.

Ved samlinger og syninger på nye markiser vil der altid opstå folder eller bølger i dugen. Ved håndtering, f.eks. ved udskiftning, kan der ligeledes komme knækfolder. Alle markiseduge har disse folder eller knæk, og det kan teknisk ikke undgås. Disse folder, knæk, og bølger har ingen tekniske følger for markisedugen og ændrer ikke på markisens levetid. Omtalte folder, knæk, og bølger er ikke reklamationsberettigede.

 

Kundens reklamationsret

For at gøre krav gældende under reklamationsretten skal du hurtigst muligt rette henvendelse til den autoriserede Stila forhandler, hvor produktet er købt, for forhandlere og erhvervskunder direkte til Stila.

Du skal klage indenfor 2 måneder efter den dag, hvor du konstaterede eller med rimelighed burde have konstateret den pågældende fejl eller mangel.

Som dokumentation skal bruges faktura nummer.

Forhandleren/Stila vurderer om der er tale om en fejl eller mangel, der var til stede på købstidspunktet i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Sådan starter du en garantisag

For at gøre krav gældende under garantien skal du indgive skriftlig reklamation inden udgangen af garantiperioden og senest to måneder efter den dag, hvor du konstaterede eller med rimelighed burde have konstateret den fejl eller mangel, som reklamationen under garantien vedrører.

Reklamationen under garantien skal altid indgives til den autoriserede Stila forhandler, hvor produktet er købt. Som dokumentation skal bruges faktura nummer.

 

Sådan afgøres en garantisag

Garantisager udføres i henhold til de kriterier, der er anført ovenfor og afgøres af Stila’s garantiafdeling i samarbejde med den pågældende forhandler.

Om der foreligger forhold, der jf. ovenfor, er undtaget fra garantien, så som forkert betjening, slitage eller fejlagtig vedligeholdelse, vurderes og afgøres af Stila’s garantiafdeling.

 

Stila’s erstatningsansvar og garantier

Stilas ansvar er begrænset til det ovenfor anførte og Stila er således ikke under garantien ansvarlig for direkte eller indirekte skader udover det ovenfor beskrevne, herunder produktansvar. Stila kan ikke stilles til ansvar for hændelige skader, tab eller udgifter.

 

Servicebesøg ved krav, der ikke er dækket under garantien

Vores autoriserede forhandlere er berettiget til at kræve godtgørelse for omkostninger ved et servicebesøg, hvis kravet viser sig ikke at være dækket af denne garanti, herunder omkostninger til transport, arbejdsløn, undersøgelse af produktet samt omkostninger i forbindelse med af- og genmontering

Vi er kun en opringning væk
Vedligeholdelse af dine gardiner
Hvis uheldet er ude
Vi er kun en opringning væk

Vores kundeservice står altid parat til at yde service og support, og vores dygtige og erfarne medarbejdere sidder klar til at rådgive dig om netop dét, du er i tvivl om. Vi hører med glæde fra dig på:

Tlf.: +45 44 97 14 00
Email: stila@stila.dk

Vedligeholdelse af dine gardiner
Den bedste måde at give dine gardiner et langt liv, er ved at passe godt på dem. Vi har produceret dine gardiner med tanke for hverdagen, men alligevel kan et langt liv i vinduet sætte sine spor i gardinerne. Her er vores anbefalinger til korrekt rengøring og vedligeholdelse.
Hvis uheldet er ude
Hvis uheldet er ude, og dine gardiner kommer til skade, så står de som oftest alligevel til at redde. Knækkede snore som følge af nysgerrige kæledyr eller pletter fra eksperimentel madlavning kan ofte ordnes alligevel. Står det ikke til at redde, så kan vi i de fleste tilfælde lave et tilsvarende gardin - eller i alle tilfælde et komplimentært produkt.