Forretningsbetingelser

Vi drømmer om at blive din største vækstpartner.

Et godt samarbejde

Hos Stila er vi passionerede omkring at skabe et godt samarbejde med vores kunder. Derfor er vores forretningsbetingelser skabt med vores kunders ønsker for øje. Følgende forretningsbetingelser gør sig gældende ved samhandel med Stila A/S.

Bestilling

Ved bestilling skal der afgives en præcis specifikation af de produkter, der ønskes leveret. For at minimere risikoen for bestillingsfejl anbefales det, at Stilas til enhver tid gældende bestillingssedler udfyldes tydeligt og komplet, hvorefter de fremsendes til Stila.

Når Stila har modtaget din ordre fremsender vi en ordrebekræftelse, som du bedes kontrollere. Skulle der mod forventning være uoverensstemmelser imellem ordre- bekræftelsen og den afgivne ordre, skal du kontakte Stilas kundeservice senest den følgende hverdag inden kl. 11.00, så vi kan udbedre fejlen. I tilfælde af fejlleverancer, som kunne være opdaget ved gennemgang af ordrebekræftelsen, forbeholder vi os retten til at fakturere hele ordrebeløbet.

  

Ansvar

I forbindelse med afgivelse af bestilling er det købers ansvar, at produkterne er specificeret under hensyntagen til bygningens udformning og anvendelsesformål samt produktets fysiske placering i henhold til gældende regler og standarder, herunder særligt standard EN 13120 for indvendig solafskærmning. Vær særligt opmærksom på, at der er specifikke regler gældende for at opnå en børnesikker installation af solafskærmnings-produkter, som placeres i lokaler og private hjem, hvor børn færdes eller kan tænkes at færdes.

Stila påtager sig produktansvar efter lovgivningens regler herom. Dog påtager Stila sig intet ansvar for evt. beskadigelser af personer eller ting i forbindelse med brug af vores produkter med mindre Stila har handlet groft uagtsomt, ligesom Stila under ingen omstændigheder hæfter for driftstab eller avancetab. Alle producerede enheder, som overstiger min./max. mål fra Stila, produceres på kundens ansvar.

 

Udførelse

Alle artikler leveres udført som beskrevet eller illustreret. Dog forbeholder Stila sig ret til at foretage ændringer i mønstre og modeller. Der kan ikke garanteres for lysægthed eller for forskelle i farve og finish. Selvom Stila har taget alle rimelige forholdsregler for at kunne indestå for, at informationerne på stofprøverne er korrekte, giver vi ingen garanti eller økonomisk kompensation i forbindelse med korrektheden, sikkerheden eller anvendeligheden af produktet.

Specifikationerne kan ændres uden varsel i forbindelse med forbedringer af produktet eller ved forandringer nødvendiggjort af love og regulativer, og Stila er ikke ansvarlig for konsekvenser af sådanne ændringer. Farveforskelle i forhold til prøverne kan forekomme.

Forbrugerne skal selv undersøge, om det aktuelle produkt opfylder de krav og specifikationer, som produktet kræver til den specifikke opgave. Alt salg er underlagt Stilas normale handelsbetingelser.

 

Annullering

Produkter, der er fremstillet korrekt efter købers mål og specifikationer kan ikke tages retur eller ombyttes. Annullering af en ordre kan kun ske, såfremt ordren ikke er igangsat i produktionen, ligesom en evt. annullering kun betragtes som gyldig når Stila har bekræftet annulleringen skriftligt.

 

Priser og moms

Stilas prislister er vejledende udsalgspriser inkl. 25% moms. Priserne er ment som forslag og forhandleren kan selv fastsætte sin udsalgspris. En momsændring medfører automatisk en ændring af de vejledende udsalgspriser. Alle priser, som Stila opgiver til forhandlerne, er altid ekskl. moms.

 

Forbehold

Stila tager forbehold for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at regulere priser uden foregående varsel, hvis vi ser os nødsaget til det, pga. uventede stigninger i markedet. Vi forbeholder os retten til at beregne et gebyr på 75 DKK på ordrer under 300 DKK ex. moms.

 

Levering

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, hvad enten det er mangel på råvarer, stigning i importpriser, brand eller andre forhold, som Stila ikke er herre over. Alle varer afsendes for købers regning og risiko. Kontroller straks efter modtagelse, at det er den rigtige vare og meddel omgående eventuelle mangler til Stila – senest 8 dage efter fakturadato.

Den dag pakken afsendes fra Stila, sender vi en mail med et track&trace nummer på forsendelsen, så du selv kan spore den. Hvis du har spørgsmål til en forsendelse kan du henvende dig til transportøren eller til Stila kundeservice:

 

Danske Fragtmænd kundeservice: 

+45 72 50 70 00 | taulov@fragt.dk 

Stila kundeservice: 

+45 44 97 14 00 | stila@stila.dk

 

Returnering af varer til Stila kan kun ske efter aftale, og kun i originalpakningen. Ved kreditering fratrækkes 15 % returneringsgebyr. Hvis der er sket skader på varen under transporten, eller stemmer det modtagne antal kolli ikke med forsendelsespapirerne, skal køber straks reklamere til fragtmanden.

 

Modtagelse af pakker og transportskader

Ved modtagelse af pakker er det vigtigt, at du inspicerer forsendelsen og kvitterer for det korrekte antal kolli. Hvis pakken har synlig skade, skal du altid straks gøre indsigelse på én af følgende måder:
 

 1. Modtage pakken og kvittere med forbehold. Fx: ”Emballagen er trykket, og der er hul i siden”.
   
 2. Nægte modtagelse af pakken, som dernæst vil blive returneret til Stila 

 

Der skal reklameres over synlige skader senest 24 timer efter modtagelse uanset om pakken er modtaget med kvittering eller stillet efter aftale. Hvis du opdager en skjult skade, skal du reklamere til Stila senest 5 arbejdsdage efter modtagelse.

 

Er varen beskadiget, skal du altid kontakte Stilas kundeservice. Når du henvender dig, skal du have følgende oplysninger klar:

– Transportør og pakkenummer

– Stilas ordrenummer

– Dato for modtagelse og leveringsadresse

– Var der synlige skader på pakken, og blev der gjort indsigelse ved modtagelse?

– Beskrivelse af den/de beskadigede varer

– Er der andre varer i pakken, der ikke er beskadigede?

– Er der tape fra Danske Fragtmænd på pakken?

– Husk: Fotodokumentation er en uvurderlige hjælp!

Afhængig af skaden sørger Stila for at igangsætte en ny ordre på de beskadigede varer og bestille en afhentning af varerne hos dig. Sørg for at alle varer i den beskadigede pakke stilles klar til afhentning i original emballage.

 

Samhandelsaftale

Yderligere vilkår for samhandel, herunder betalingsbetingelser, fremgår af samhandelsaftalen mellem Stila og din virksomhed.

 

Reklamationer

Stila bestræber sig på at levere vores produkter på bedste og hurtigste måde. Skulle der mod forventning opstå en fejl i produkt eller levering, bedes du tage kontakt til Stila på følgende måde for hurtig udbedring.

 1. Dokumentér fejlen med tydeligt foto eller video.
   
 2. Send en e-mail til kvalitet@stila.dk og inkludér følgende:
      - Foto eller video 
      - En kortbeskrivelse af fejlen 
      - Ordrenummer og angivelse af linje nr. der er fejlbehæftet 
      - Kontaktoplysninger
   
 3. Når materialet er gennemgået af vores kvalitetsafdeling, og reklamationen accepteres, vil du modtage en ny ordrebekræftelse med henvisning til den tidligere ordre.
   
 4. Du modtager herefter et nyt produkt. Dog skal vi gøre opmærksom på at Stila ikke giver kompensation for følgeomkostninger pga. fejl.
   
 5. I tvivlstilfælde vil du blive kontaktet for afklaring.

 

GDPR

GDPR træder i kraft den 25. maj 2018 og erstatter gældende national lovgivning om håndtering af personoplysninger. Den nye lov har til formål at beskytte individet på internettet og regulere, hvordan virksomheder må håndtere individets oplysninger.

Stila sælger via forhandlere og vi betragter os som særskilt dataansvarlige i forhold til vores forhandlere (Fortolkning på baggrund af Datatilsynets “Vejledning om Dataansvarlig og Databehandlere”).  Det betyder, at når du overfører data til os, kan du være sikker på, at vi følger loven og de skærpede krav, der er til dataansvarlige.

Både dine og dine kunders data har højeste prioritet hos Stila, og vi opbevarer kun data så længe, det er nødvendigt. Det vil sige, at vi kun opbevarer data, så længe dokumentationskrav og lovgivning tillader det.

Vi håndterer alle oplysninger med integritet og giver dem aldrig videre til tredjepart, medmindre der findes et legitimt grundlag. En sådan grund kan være, at det er nødvendigt for at opfylde kundens ordre eller levering.

Vi anvender desuden cookies til at forbedre oplevelsen for dig som gæst, kunde og leverandør på vores website. Læs mere om, hvordan vi håndterer cookies.

Har du spørgsmål til, hvilke persondata vi opbevarer og hvordan, er du altid velkommen til at kontakte os på support@stila.dk